Transport i Distribució

Distribuïm diàriament fruites i hortalisses , des de la zona fructícola de Lleida a clients de la Comunitat Valenciana i viceversa , és a dir , de productors i majoristes valencians al nostre lloc majorista .

Garantim que el producte recent recol·lectat i rebut en el nostre magatzem totalment refrigerat, així com el provinent de càmeres en atmosfera controlada, sigui transportat en els nostres camions frigorífics en les millors condicions i sense que es trenqui la cadena del fred en tot el procés .

Els horaris de càrrega i descàrrega en origen i destinació s’adapten a les campanyes agràries de cada zona i època de l’any , per a que el temps que avarca entre el productor i majorista sigui inferior a 6 hores, i el producte acabat de recol·lectat no perdi les seves qualitats organolèptiques durant la seva comercialització .

“La nostra meta és proporcionar la logística necessària i de forma eficaç , per a que el client rebi les fruites i verdures amb la major frescor possible i el seu sabor d’origen “