Història

Fruites Escoi  té un recorregut de més de 50 anys en la comercialització de fruites i verdures. El seu fundador, Ismael Escoí Domènech  originari de Torreblanca(Castelló) , es va establir a finals dels anys seixanta com assentador a l’antic Mercat Central de Lleida  que estava situat al barri de Pardinyes al costat del riu Segre.

Mercat Central LleidaEn aquells anys, la compra-venda de fruites i verdures estava directament lligada a les campanyes agràries que provocava dos cicles d’activitat en el Mercat. Durant l’hivern el moviment es concentrava en els magatzems dels assentadors, on es venien majoritàriament cítrics i verdures d’altres zones més càlides de l’Estat, i a l’estiu l’activitat es donava a la marquesina de productors, on els pagesos locals portaven les seves collites per vendre-les als majoristes i altres comerciants per enviar fora de Catalunya. En aquesta dinàmica, Fruites Escoi va tenir la oportunitat de créixer per què disposava de transport propi i li permetia vendre la mercaderia allà i en el moment on hi havia més demanda.

A finals dels anys 80 i durant els 90, l’entrada de les grans distribuïdores en la comercialització de fruites i la globalització en la procedència de mercaderies produeix que el Mercat Central de Lleida vagi perdent las seva condició de “Mercat d’Origen” per convertir-se pràcticament en un “Mercat de Destí“. Això provoca un canvi en la tipologia de client majorista que passa a ser molt més local i  que demana una oferta molt més variada de productes.

A l’any 1988 es constitueix l’empresa com a Societat Limitada entrant a formar part com a socis dos dels cinc fills del fundador, Maria Jose i Ismael, qui van ser els qui continuarien amb el negoci del seu pare un cop va arribar a la jubilació a l’any 1999. Són ells qui aconsegueixen  adaptar-se al nou marc comercial del Mercat, oferint més oferta i rotació a les mercaderies, donant el servei de corredoria amb la confiança dels productors locals, i fent arribar el producte en les millors condicions i rapidesa possible a clients d’altres àrees geogràfiques.

Al novembre del 2002, l’empresa és trasllada al nou Mercat, situat al Polígon Industrial “Camí dels Frares”, integrat dins la CIM (Centre Integral de mercaderies de Lleida),  on és milloren considerablement les instal·lacions i els equipaments  per a la comercialització majorista de fruites i verdures, i permet donar als clients un millor servei.

“La nostra història és la confiança que any darrera any rebem dels productors locals i que nosaltres transferim als nostres clients”